MOSSØ BAKKE

Fællesskab & bæredygtighed

Det er med Mossø Bakke visionen at kombinere rammerne i et klassisk villakvarter med socialiteten i et moderne landsbyfællesskab.

Bebyggelsen vikler sig også ind i “det gamle Alken”, som er et mylder af landsbyboere med virkelyst, initiativ og drive. Fra dag ét har Mossø Bakke glæde af den frivilligt drevne købmand, bageriet og caféen, samt landsbyens hjerte – Mejeriet.

Fælleshus

”Et af de klareste mønstre i lykkeforskningen er vigtigheden af vores sociale relationer. Hvad enten vi ser på de globale, nationale, eller lokale datasæt, så er styrken af vores fællesskab en afgørende faktor for det gode liv.” Citat: Museumsdirektør Jane Sandberg.

Derfor – og fordi det rummer stort potentiale for virkelyst og kreativitet – indgår der i husprisen et stort velindrettet fælleshus og orangeri på i alt ca. 155 m² som vi ejer sammen.

Mossø Bakkes fælleshus indrettes med køkken, multirum, hemse, bad & toiletter samt to gæsteværelser, som i alt rummer otte sovepladser.

Gæsteværelserne kan beboerne reservere, når der er behov for ekstra plads til overnattende gæster.

Dele af fælleshus kan indrettes med arbejdsstationer og værkstedspladser. På arealet syd for fælleshuset opføres et stort orangeri med plads til tomater, forspiring, eksotiske planter og hyggekrog.

Mød de kommende beboere

Fællesskabet

Alken har et rigt velfungerende fællesskab som Mossø Bakke vil vikle sig ind i. Fællesskabet er samlet om foreningslivet, købmanden & caféen, bageriet, togstationen, skolen i Bjedstrup og Alken Mejeri. Mossø Bakke opføres med eget fælleshus, og Mejeriet – det eksisterende centrale mødested i Alken – forbliver hele landsbyens fællesrum for nye som gamle beboere. På Mossø Bakke kan fællesskabet tilgås af de enkelte familier efter behov og lyst. I nogle perioder og på særlige dage, vil det lægge lige for for mange at melde sig ind i små og store aktiviteter, projekter og idéer. Og på andre dage vil familiens behov kalde på ro og et skridt tilbage fra livet i byrummet.

Bebyggelsens indretning har sigte på at skabe balance mellem det fælles og det private. Så den enkelte beboer kan være autentisk i sine behov på en given dag eller i en given periode.

Alle boliger har tilhørende brugsret til privat have omkring deres matrikel. Haverummet kan indrammes af hæk eller anden beplantning. Eller holdes åbent og i forløb med den omkringliggende natur.

Plads til høns, geder og kæledyr

“Slugten” med sit vandløb og høje træer nord for bebyggelsen og “Den Grønne Kile” imellem klyngerne samt naturarealet i bebyggelsens sydlige ende er med til at give Mossø Bakke sin karakter af en levende grøn bydel på en generøs naturgrund. Her er plads til køkkenhaver, dyrehold, æbletræer. Præcis hvad og hvordan finder vi ud af sammen.

Den gamle lergrav byder på et fantastisk helle for børn og voksne i bevægelse. Her er plads til svævebane, shelters, bålplads, huler, bueskydning og meget mere.

Fællesmad

På Mossø Bakke råder vi over et fantastisk fælleshus. Her har vi på daglig basis plads til +35 spisende beboere… og en hel masse andet.

Vores vision for Landsbyfælleskabet Mossø Bakke er, at beboerne i en frivillig ordning indgår i fællesmad en eller flere gange om ugen. Så snart vi er en lille flok som har købt hus, nedsættes forskellige arbejdsgrupper, herunder ”Madgruppen”. Om vi skal spise sammen 1, 2 eller 4 gange om ugen bestemmer vi selv. Og det er også frivilligt for de enkelte familier, om de vil deltage.

Fra andre fællesskaber ved vi, at det fungerer godt at sigte på et realistisk niveau af fællesmad. Og at muligheden for ”take away” for familier, der af forskellige årsager på en given dag gerne vil kombinere fællesmaden med spisning i eget hjem, er en option.

Det er os selv som har glæden af indkøb og madlavning, som tænkes udført i en turnus for de familier som ønsker at deltage. Jo flere familier vi går sammen, jo flere dage om ugen kan der være fællesmad, uden at det belaster den enkelte husstand ift. arbejdsindsats. Med andre ord… den enkelte familie får frigjort væsentligt mere tid, end de skal investere, og på den måde aktiverer vi fællesskabets styrke. Vi får 1+1 til at give 3.

Sig til hvis DU er interesseret i at sidde med i ”Madgruppen”. Alle gode kræfter er velkomne.

Tiltænkte certificeringer

FSC-Certificeret træ
Idet alle boliger opføres i træ, er det vigtigt at sikre, at alt træet stammer fra bæredygtigt forvaltede skove og at det er lovligt fældet. Alt træ der bruges i Mossø Bakke vil være FSC-Certificeret.

Svanemærket
Svanemærket er garant for, at bygningen både er et godt valg for miljøet og for de mennesker der skal opholde sig i den. Bygningerne lever op til skrappe krav i hele livscyklus, dvs. krav til både materialer, byggeprocessen, brugsfasen samt affalds- og recirkuleringsfasen.

Herigennem kan byggebranchen bidrage til at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug.

Mossø Bakke bygger på en helhedsorienteret bæredygtighed. Derfor tænkes bæredygtighed ind i hele områdets livscyklus – fra projektering og byggeri til selve driften af landsbyfællesskabet.

I projektet er der stort fokus på at nedbringe bebyggelsens CO2- udledning i forhold til konventionelt byggeri og dermed reduceres den enkelte beboers miljøbelastning. Dette gøres blandt andet ved at bruge træ som primært byggemateriale og generelt vælge byggematerialer med så lav CO2-belastning som mulig.

Alle bæredygtige tiltag skal dokumenteres, så der udarbejdes livscyklusanalyser (LCA), og det er ambitionen, at projektet skal Svanemærkes.